Wymagamy przestrzegania naszych zasad i wytycznych, aby ekosystem Epic Games pozostał bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem dla wszystkich. Podejmujemy działania, gdy nasze Zasady społeczności są naruszane i zachęcamy naszą społeczność do zgłaszania potencjalnych naruszeń.

Moje konto zostało objęte sankcjami. Co mogę zrobić?

Możesz przejrzeć sankcje i odwołać się od nich na swoim koncie. Możesz złożyć jedno odwołanie na każdą kwalifikującą się sankcję.

Przejdź do sekcji MOJE SANKCJE I ODWOŁANIA
GuidelineOutlineIcon

Czym jest sankcja?

Sankcja to kara, która zostaje nałożona na twoje konto z powodu naruszenia co najmniej jednej z zasad Epic lub naruszenia prawa, z konsekwencjami różniącymi się w zależności od wagi naruszenia i liczby wcześniejszych sankcji. Sankcje mogą być tymczasowe lub stałe. Poinformujemy Cię o czasie trwania i rodzaju otrzymanej sankcji.

Przykłady sankcji to:

 • Wiadomość ostrzegawcza: otrzymasz ostrzeżenie przypominające o naszych zasadach i zapobiegające przyszłemu naruszaniu zasad.

 • Ban społecznościowy: tymczasowo lub na stałe utracisz dostęp do czatu głosowego i tekstowego, w zależności od wagi naruszenia.

 • Ban produktowy: tymczasowo lub na stałe utracisz dostęp do określonej gry lub usługi, w tym przedmiotów wirtualnych, sald kont lub innych zdobytych czy zakupionych przedmiotów w zależności od wagi naruszenia. Jeśli masz wiele kont, możemy podjąć działania przeciwko wszystkim twoim kontom.

 • Ban konta: twoje konto Epic zostanie wyłączone, a ty na stałe utracisz wszelkie prawa do gier, przedmiotów wirtualnych, sald kont lub innych zdobytych czy zakupionych przedmiotów. Jeśli masz wiele kont, możemy podjąć działania przeciwko wszystkim Twoim kontom.

 • Ban na dobieranie graczy (Fortnite): twój dostęp do wszystkich doświadczeń w Fortnite, w tym testów UEFN, zostanie zablokowany.

 • Blokada świata (LEGO Fortnite): żadni gracze, w tym właściciel świata, nie będą mogli uzyskać dostępu do zablokowanego świata.

 • Ban trybu wieloosobowego (LEGO Fortnite): inni gracze nie będą mogli uzyskać dostępu do twojego świata. Tylko właściciel świata będzie mógł wejść do świata w celu poprawy zawartości naruszającej zasady.

GuidelineOutlineIcon

Czym jest odwołanie?

Odwołanie to proces, który umożliwia zakwestionowanie decyzji o nałożeniu sankcji za twoje zachowania czy zawartość lub za zachowania czy zawartość innego użytkownika, jeśli uważasz, że podczas moderowania popełniono błąd.

Proces składa się z trzech etapów:

 1. Przesłanie odwołania: złożenie odwołania stanowi rozpoczęcie procesu.

 2. Weryfikacja: twoje odwołanie zostanie wysłane do Epic w celu weryfikacji przez ludzkiego moderatora. W niektórych przypadkach zespół skontaktuje się z tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 3. Decyzja: po dokonaniu weryfikacji podejmiemy decyzję w sprawie twojego odwołania. Powiadomimy cię o wyniku postępowania poprzez wiadomość e-mail, a śledzenie statusu odwołania będzie możliwe na tej stronie. Decyzja dotycząca moderacji zostanie podtrzymana, jeśli pierwotna sankcja została nałożona właściwie, zniesiona, jeśli sankcja została nałożona niewłaściwie, lub zmodyfikowana, jeśli podczas weryfikacji zostanie zidentyfikowana bardziej odpowiednia sankcja za dane naruszenie zasad.

Możesz złożyć jedno odwołanie dla każdej kwalifikującej się decyzji o nałożeniu sankcji.
GuidelineOutlineIcon

Kiedy możesz odwołać się od decyzji o nałożeniu sankcji?

Od decyzji o nałożeniu sankcji możesz odwołać się przez cały okres jej obowiązywania, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu. Jeśli złożysz zgłoszenie lub otrzymasz decyzję o nałożeniu sankcji, poinformujemy cię, ile czasu masz na złożenie odwołania.

Jeśli otrzymasz decyzję o nałożeniu sankcji i uznasz, że popełniliśmy błąd, możesz złożyć jedno odwołanie dla każdej kwalifikującej się decyzji o nałożeniu sankcji. Jeśli złożono już odwołanie dotyczące sankcji, złożenie kolejnego nie będzie możliwe. Od sankcji nałożonych po modyfikacji poprzedniej sankcji nie można się odwołać.

Jeśli zgłosisz potencjalnie nielegalną lub nieodpowiednią zawartość, możesz odwołać się od decyzji Epic. Można odwołać się raz dla każdego zgłoszenia.

Epic zachowa dowody i informacje powiązane z sankcjami w celach audytu i weryfikacji oraz spełnienia wymogów prawnych.
GuidelineOutlineIcon

Co stanie się z moimi sankcjami po weryfikacji?

Po weryfikacji przez zespół moderatorów z twoimi sankcjami stanie się jedna z następujących rzeczy:

 • Zostaną podtrzymane, jeśli zostały słusznie nałożone.

 • Zostaną zniesione, jeśli zostały niesłusznie nałożone.

 • Zostaną zmodyfikowane, jeśli odkryjemy, że oryginalne sankcje były nieprawidłowe i zmodyfikowane sankcje będą bardziej odpowiednie dla danego naruszenia zasad.

GuidelineOutlineIcon

Jak wygląda proces zgłaszania i weryfikacji dla LEGO Fortnite?

Jeśli gracze podejrzewają, że świat narusza nasze zasady, mogą wysłać zgłoszenie w LEGO Fortnite. Nasz zespół moderatorów dokona weryfikacji świata i jeśli znajdzie jakieś naruszenia naszych zasad, dostęp graczy do świata zostanie zablokowany do momentu zlikwidowania naruszenia przez właściciela świata i zatwierdzenia zawartości.

Jeśli nasz zespół moderatorów stwierdzi, że świat narusza nasze zasady, właściciel świata przejdzie przez następujący proces (uwaga: w poważnych przypadkach zablokujemy świat, tak aby nikt, w tym właściciel świata, nie mógł uzyskać do niego dostępu w celu wprowadzenia poprawek, i zbanujemy naruszającego zasady gracza z naszego ekosystemu):
 1. Poprawka: właściciel świata przechodzi do współrzędnych podanych w powiadomieniu o sankcji i poprawia zawartość naruszającą zasady w świecie o ograniczonym dostępie.

 2. Zgłoszenie do weryfikacji: gdy zawartość zostanie poprawiona, właściciel świata może poprosić o weryfikację.

 3. Weryfikacja: wniosek właściciela świata o weryfikację przez moderatora zostanie wysłany do Epic. W niektórych przypadkach zespół skontaktuje się z właścicielem świata w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 4. Decyzja: po dokonaniu weryfikacji moderatorzy Epic podejmą decyzję w sprawie wniosku właściciela świata. Właściciel świata zostanie powiadomiony o wyniku postępowania poprzez wiadomość e-mail i będzie mógł śledzić status weryfikacji na tej stronie. Sankcja zostanie zniesiona, jeśli zawartość naruszająca zasady zostanie poprawiona, podtrzymana, jeśli zawartość naruszająca zasady nie zostanie poprawiona, lub zmodyfikowana, jeśli podczas weryfikacji zostanie zidentyfikowana bardziej odpowiednia sankcja.

Od momentu nałożenia bana właściciel świata ma 14 dni na poprawienie i zgłoszenie do weryfikacji zawartości naruszającej zasady. Jeśli właściciel świata nie wykona tego w terminie, świat zostanie zablokowany i żadni gracze, w tym właściciel świata, nie będą mogli uzyskać do niego dostępu.
GuidelineOutlineIcon

Moderowanie zawartości

Moderujemy zawartość w naszym ekosystemie, aby upewnić się, że jest zgodna z naszymi zasadami. Społeczność również może zgłaszać zawartość przy użyciu naszych narzędzi do zgłaszania. Do identyfikowania zawartości, która narusza nasze zasady, używamy kombinacji automatyzacji i weryfikacji przez nasz zespół. Nasz zespół przeszkolonych moderatorów weryfikuje treści oznaczone przez uczenie maszynowe i starannie rozważa każdą sytuację w danym kontekście przed zastosowaniem sankcji.
GuidelineOutlineIcon

Nadużycia ekosystemu Epic

Nagminne tworzenie, publikowanie czy udostępnianie treści, które naruszają nasze zasady lub są niezgodne z prawem, może mieć poważne konsekwencje, włącznie z trwałym zbanowaniem konta. Przy podejmowaniu decyzji o należytych sankcjach bierzemy pod uwagę różne czynniki, w tym częstotliwość i powagę naruszenia zasad.
GuidelineOutlineIcon

Nadużycia procedur zgłaszania

Wielokrotne przesyłanie wyraźnie bezpodstawnych zgłoszeń dotyczących nielegalnej zawartości może mieć poważne konsekwencje, włącznie z trwałym zablokowaniem konta. Sankcje zależą od wielu czynników, w tym częstotliwości i powagi fałszywych zgłoszeń.