Wymagamy przestrzegania naszych zasad i wytycznych, aby ekosystem Epic Games pozostał bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem dla wszystkich. Mamy Zasady społeczności, które obowiązują wszystkich użytkowników gier, usług i środowisk Epic. Mamy też Wytyczne dotyczące zawartości opisujące zawartość, której nie można udostępniać w naszych doświadczeniach, usługach i sklepach.

Konsekwencje naruszenia naszych zasad i wytycznych będą się różnić w zależności od powagi i liczby wykroczeń. Może to obejmować:
  • ostrzeżenie, że kolejne nadużycia mogą skutkować ograniczeniami dotyczącymi konta.
  • Usunięcie obraźliwej zawartości z doświadczeń takich jak tryb kreatywny w Fortnite lub ze sklepów takich jak ArtStation, Sketchfab i Epic Games Store.
  • Tymczasowe ograniczenia, które uniemożliwiają korzystanie z określonych produktów, dokonywanie zakupów, dodawanie nowych znajomych lub korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak czat głosowy i tekstowy, przez określony czas w zależności od charakteru nadużycia.
  • Stały ban konta, który uniemożliwia korzystanie z produktów Epic. Obejmuje to korzystanie z przedmiotów wirtualnych, sald kont lub innych zdobytych czy zakupionych przedmiotów.
Zachęcamy wszystkich do zgłaszania nieodpowiednich zachowań i zawartości. Możesz blokować lub wyciszać graczy, z którymi nie chcesz już wchodzić w interakcje. Jeśli podejrzewasz, że zawartość napotkana w którychkolwiek z naszych produktów lub usług jest nielegalna bądź narusza nasze Zasady społeczności lub Wytyczne dotyczące zawartości, możesz skorzystać z tego formularza, aby to zgłosić.

Nielegalna zawartość
Poważnie traktujemy zgłoszenia o potencjalnie nielegalnej zawartości. Używamy połączenia zautomatyzowanych narzędzi i działań zespołu moderatorów, aby identyfikować i oznaczać potencjalnie nielegalną zawartość. Nasz zespół specjalnie przeszkolonych moderatorów sprawdza oznaczoną zawartość, aby określić odpowiednie działania.
Przedstawiciele rządu lub organów ścigania mogą przesyłać zgłoszenia za pomocą naszego formularza zgłoszeń dla rządu lub organów ścigania.

Zgłaszanie czatów głosowych w Fortnite
Opcja zgłaszania czatu głosowego jest dostępna w Fortnite. Poza możliwością blokowania, wyciszania i zgłaszania innych graczy, przy zgłaszaniu podejrzenia naruszenia naszych zasad społeczności można przesłać dowody w postaci zapisu dźwiękowego. Pomoże nam to podjąć działania wobec graczy używających czatu głosowego do nękania, zastraszania, dyskryminowania lub innych niewłaściwych zachowań.

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat zgłaszania czatów głosowych w Fortnite, aby dowiedzieć się więcej.