Konta limitowane to bezpieczny i przyjazny rodzaj kont Epic dostosowany do młodszych graczy. Jeśli gracz zaznaczy, że ma mniej niż 13 lat albo nie osiągnął wymaganego w jego kraju wieku do wyrażenia cyfrowej zgody (obowiązuje wyższa granica), jego konto będzie limitowane, a on sam zostanie poproszony o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna w celu otrzymania zgody na dostęp do określonych funkcji produktów Epic. Podczas oczekiwania na zgodę gracz może grać w Fortnite, Rocket League i Fall Guys z pełnym dostępem do wcześniej zakupionej lub uzyskanej zawartości w grach, ale nie będzie mieć dostępu do określonej zawartości lub funkcji, dopóki rodzic lub opiekun nie wyrazi zgody.

Oto funkcje, które są wyłączone na koncie limitowanym:

  • Komunikacja z innymi graczami przy użyciu czatów głosowego lub tekstowego
  • Kupowanie elementów za pieniądze
  • Pobieranie gier nie należących do Epic
  • Polecane na podstawie historii aktywności na koncie
  • Otrzymywanie powiadomień push lub maili marketingowych
  • Logowanie się do Epic, w tym łączenie konta z pewnymi usługami zewnętrznymi, np. stronami społecznościowymi lub aplikacjami do transmisji wideo
  • Zmiana własnej nazwy konta
  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe przez SMS

Podczas oczekiwania na zgodę rodzica na koncie limitowanym młodsi gracze lub deweloperzy korzystający z programu startowego Epic Games Store mogą przeglądać swoją bibliotekę i mieć do niej dostęp. Niemożliwe będą dodawanie nowych gier oraz korzystanie z pewnych określonych funkcji Unreal Engine.
Gracze mogą otrzymać dostęp do funkcji zwykle zablokowanych na kontach limitowanych, jeśli ich rodzic lub opiekun wyrazi na to zgodę i dokończy konfigurację konta – lub po ukończeniu 13 lat (czy też osiągnięciu wieku zdolności do czynności prawnych w internecie, określonego przepisami prawa regionalnego). Gracze mogą ponownie wysłać do rodzica lub opiekuna wiadomość mail z prośbą o wyrażenie zgody. Aby to zrobić, należy przejść do portalu konta Epic i wykonać instrukcje z sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

Najczęściej zadawane pytania

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego pytacie mnie o wiek?

Pytamy o twoją datę urodzenia, by móc skonfigurować ustawienia w sposób zapewniający najlepsze wrażenia wszystkim graczom. W zależności od twojego wieku i kraju zamieszkania niektóre funkcje lub treści mogą być niedostępne, dopóki nie osiągniesz pełnoletności lub nie uzyskasz zgody rodzica lub opiekuna.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego prosicie o adres mailowy mojego rodzica?

Ponieważ utworzyłeś(-łaś) konto Epic lub poprosiłeś(-łaś) o dostęp do funkcji lub treści, wymagających zgody rodzica lub opiekuna. Gdy podasz nam adres e-mail rodzica, otrzyma od nas wiadomość z informacją o koncie, o sposobach kontaktowania się z nami, o możliwości przyznania ci dostępu do dodatkowych funkcji – jak na przykład czatu głosowego lub tekstowego, zakupu przedmiotów za prawdziwe pieniądze lub dostępu do gry, która nie jest własnością firmy Epic – a także o konfiguracji kontroli rodzicielskiej.

GuidelineOutlineIcon

Na ekranie jest napisane, że moje konto wymaga zgody rodzicielskiej. Dlaczego?

Ponieważ utworzyłeś(-łaś) konto Epic lub poprosiłeś(-łaś) o dostęp do funkcji lub treści, wymagających zgody rodzica lub opiekuna. W zależności od twojego wieku i kraju zamieszkania niektóre funkcje lub treści mogą być niedostępne, dopóki nie będziesz starszy(-sza) lub póki twój rodzic nie dokończy konfiguracji twojego konta i nie udzieli ci pozwolenia na korzystanie z niego.

Poprosiliśmy o adres e-mail twojego rodzica, byśmy mogli wysłać mu wiadomość z informacją o koncie, o sposobach kontaktowania się z nami, o możliwości przyznania ci dostępu do dodatkowych funkcji – jak na przykład czatu głosowego lub tekstowego, zakupu przedmiotów za prawdziwe pieniądze lub dostępu do gry, która nie jest własnością firmy Epic – a także o konfiguracji kontroli rodzicielskiej.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

GuidelineOutlineIcon

Mam konto limitowane. Co muszę zrobić, by zyskać dostęp do większej liczby funkcji?

Gdy zakładałeś(-łaś) konto lub podałeś(-łaś) nam swój wiek, poprosiliśmy też o mail rodzica lub opiekuna prawnego. Przesłaliśmy tej osobie wiadomość z informacją o twoim koncie, o sposobach kontaktowania się z nami, o możliwości przyznania ci dostępu do dodatkowych funkcji – jak na przykład czatu głosowego lub tekstowego, zakupu przedmiotów za prawdziwe pieniądze lub dostępu do gry, która nie jest własnością firmy Epic – a także o konfiguracji kontroli rodzicielskiej.

Gdy tylko twój rodzic lub opiekun zakończy proces konfigurowania twojego konta i wyrazi zgodę, możliwe będzie uzyskanie dostępu do wszelkich funkcji, które są obecnie wyłączone, w zależności od uprawnień ustawionych przez rodzica lub opiekuna w ramach narzędzi kontroli rodzicielskiej dostarczanych przez Epic.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego moja wyświetlana nazwa została zmieniona?

Jeśli niedawno utworzyłeś(-łaś) konto lub podałeś(-łaś) swój wiek, twoje konto może być limitowane ze względu na wiek lub region, w którym się znajdujesz. Nazwy wyświetlane kont limitowanych są generowane losowo. Możesz ją zmienić, wykonując czynności opisane tutaj, gdy tylko twój rodzic lub opiekun dokończy konfigurację konta. Jeśli na twoim koncie ustawiona była inna nazwa wyświetlana, została dla ciebie zarezerwowana i będzie można ją przywrócić, wykonując kroki opisane w tym artykule.

Możesz przypomnieć rodzicowi lub opiekunowi o dokończeniu konfiguracji konta. Zrobi to, klikając link z wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje dziecko utworzyło konto Epic Games”.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego mój czat głosowy nie działa?

Jeśli niedawno utworzyłeś(-łaś) konto lub podałeś(-łaś) swój wiek, twoje konto może być limitowane ze względu na wiek lub region, w którym się znajdujesz. Konta limitowane nie mają dostępu do niektórych funkcji – w tym do czatu głosowego ani czatu tekstowego – dopóki rodzic lub opiekun nie wyrazi na to zgody.

Możesz włączyć czat głosowy, prosząc rodzica lub opiekuna o dokończenie konfiguracji konta. Zrobi to, klikając link z wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje dziecko utworzyło konto Epic Games” i udostępniając ci czat głosowy.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego nie mogę dodać pieniędzy do mojego portfela Epic?

Jeśli niedawno utworzyłeś(-łaś) konto lub podałeś(-łaś) swój wiek, twoje konto może być limitowane ze względu na wiek lub region, w którym się znajdujesz. Konta limitowane nie mają dostępu do niektórych funkcji – w tym do możliwości dokonywania zakupów za pieniądze przy użyciu płatności Epic – dopóki rodzic lub opiekun nie wyrazi na to zgody.

Jeśli twoje saldo w portfelu Epic jest dodatnie, możesz je przeznaczyć na Fortnite, Rocket League, Fall Guys lub inne gry należące do Epic.

Aby zwiększyć saldo i dokonać zakupów, poproś rodzica lub opiekuna o dokończenie procesu konfiguracji konta. Zrobi to, klikając link z wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje dziecko utworzyło konto Epic Games”.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego gra pobrana z EGS nie działa?

Jeśli niedawno utworzyłeś(-łaś) konto lub podałeś(-łaś) swój wiek, twoje konto może być limitowane ze względu na wiek lub region, w którym się znajdujesz. W rezultacie podczas próby uruchomienia niektórych gier z Epic Games Store mogą występować błędy. Uruchomienie gry może być niemożliwe, podczas próby zalogowania się do gry wystąpić może awaria, niektóre funkcje gry mogą być też niedostępne (np. panel nakładki społecznościowej).

Aby uzyskać dostęp do takich gier, poproś rodzica lub opiekuna o dokończenie procesu konfiguracji konta. Zrobi to, klikając link z wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje dziecko utworzyło konto Epic Games”.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego nie mogę połączyć moich kont na Facebooku/Instagramie/Twitchi/itp. z moim kontem Epic?

W zależności od twojego wieku niektóre funkcje lub treści mogą być niedostępne, dopóki nie będziesz starszy(-sza). Na przykład możesz nie mieć możliwości linkowania usług, których zasady nie zezwalają na korzystanie z nich użytkownikom w twoim wieku.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego linki do Facebooka/Instagrama/Twitcha/itp. zniknęły z mojego konta Epic?

Jeśli niedawno utworzyłeś(-łaś) konto lub podałeś(-łaś) swój wiek, twoje konto może być limitowane ze względu na wiek lub region, w którym się znajdujesz. Konta limitowane nie mają dostępu do niektórych funkcji – w tym do linkowania aplikacji i stron społecznościowych – dopóki rodzic lub opiekun nie wyrazi na to zgody. Ponadto możesz nie mieć możliwości linkowania usług, których zasady nie zezwalają na korzystanie z nich użytkownikom w twoim wieku.

Aby ponownie włączyć możliwość linkowania, poproś rodzica lub opiekuna o dokończenie procesu konfiguracji konta. Zrobi to, klikając link z wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje dziecko utworzyło konto Epic Games”.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego moja subskrypcja Ekipy Fortnite została anulowana?

Jeśli niedawno utworzyłeś(-łaś) konto lub podałeś(-łaś) swój wiek, twoje konto może być limitowane ze względu na wiek lub region, w którym się znajdujesz. Konta limitowane nie mają dostępu do niektórych funkcji – w tym do możliwości odnawiania subskrypcji przy użyciu płatności Epic – dopóki rodzic lub opiekun nie wyrazi na to zgody.

Twoja subskrypcja Ekipy Fortnite pozostanie aktywna do daty odnowienia i zostanie wówczas anulowana.

Aby odnowić subskrypcję, poproś rodzica lub opiekuna o dokończenie procesu konfiguracji konta. Zrobi to, klikając link z wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje dziecko utworzyło konto Epic Games”.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego moje uwierzytelnianie dwuskładnikowe przez SMS nie działa?

Jeśli niedawno utworzyłeś(-łaś) konto lub podałeś(-łaś) swój wiek, twoje konto może być limitowane ze względu na wiek lub region, w którym się znajdujesz. Konta limitowane nie mają dostępu do niektórych funkcji – w tym do uwierzytelniania dwuskładnikowego przez SMS – dopóki rodzic lub opiekun nie wyrazi na to zgody.

Możesz włączyć inną metodę uwierzytelniania dwuskładnikowego – na przykład za pośrednictwem e-maila lub aplikacji uwierzytelniającej – przechodząc do sekcji Hasło i zabezpieczenia na portalu konta i wybierając metodę na dole ekranu.

Aby ponownie włączyć możliwość korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego za pośrednictwem SMS, poproś rodzica lub opiekuna o dokończenie procesu konfiguracji konta. Zrobi to, klikając link z wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje dziecko utworzyło konto Epic Games”, a następnie aktualizując metodę w portalu konta.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego nie mogę kupić/pobrać gry ze sklepu Epic Games Store?

Jeśli niedawno utworzyłeś(-łaś) konto Epic lub podałeś(-łaś) swój wiek, twoje konto może być limitowane ze względu na wiek lub region, w którym się znajdujesz. Konta limitowane nie umożliwiają kupowania ani pobierania gier w sklepie Epic Games Store, dopóki rodzic lub opiekun nie wyrazi na to zgody. Można jednak grać w pobrane już lub zakupione tytuły.

Aby włączyć możliwość kupowania nowych gier, poproś rodzica lub opiekuna o dokończenie procesu konfiguracji konta. Zrobi to, klikając link z wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje dziecko utworzyło konto Epic Games”.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.

GuidelineOutlineIcon

Dlaczego z mojej zakładki Unreal Engine w programie startowym Epic Games zniknęła zakładka Wiadomości/Forum/Marketplace?

Jeśli niedawno utworzyłeś(-łaś) konto Epic lub podałeś(-łaś) swój wiek, twoje konto może być limitowane ze względu na wiek lub region, w którym się znajdujesz. Konta limitowane nie mają dostępu do niektórych funkcji – w tym do określonych funkcji w zakładce Unreal Engine – dopóki rodzic lub opiekun nie wyrazi na to zgody.

Aby otrzymać pełny dostęp do wszystkich treści z Unreal Engine, poproś rodzica lub opiekuna o dokończenie procesu konfiguracji konta. Zrobi to, klikając link z wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje dziecko utworzyło konto Epic Games”.

Możesz także poprosić nas o ponowne przesłanie maila z prośbą o zgodę rodzicielską do twojego rodzica. Aby to zrobić, przejdź na portal konta Epic na twoim koncie i wykonaj czynności opisane w sekcji Poproś o zgodę rodzicielską.